Forældrebestyrelse

Gl.Dalhøi har fælles ledelse og fælles bestyrelse med Grøftekantens vuggestue og børnehave

Forældrebestyrelsen

Det er forældrebestyrelsens opgave, at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionerne, samt 2 medarbejdere, valgt af personalet. Dagtilbudsleder og afdelingsledere er faste repræsentanter.
2 forældrerepræsentanter er valgt fra hver børnehaveafdeling
1 forældrerepræsentant fra vuggestueafdelingen
1 medarbejderrepræsentant fra hver institution. 
Herudover vælges én forældresuppleant for hver afdeling, samt én personalesuppleant for hver institution.
Forældrebestyrelsen vælges for 2 år ad gangen.
Forældre er altid velkomne til at henvende sig til forældrebestyrelsen.

Forældrerepræsentanter

Valgt fra Grøftekanten:
Formand
Trine Bundgaard-Nielsen
Tlf: 60181451
Mail: trinemn88@gmail.com

Valgt fra Gl Dalhøi:
Næstformand
Martin Nesgaard
Tlf.: 21435138
Mail: martin.nesgaard@gmail.com 

Valgt for Grøftekanten:
Henrik Lyhne Hargaard
Tlf: 20764857
Mail: henrik@hargaard.com 

Valgt fra Gl.Dalhøi:
Sara Bundgaard
Tlf.: 22878098
Mail: sarabundgaard@gmail.com 

Valgt fra Grøftekantenes vuggestue:
Frans Larsen
Tlf: 51947427
Mail: damlarsenkf@gmail.com 

Forældresuppleanter:

Valgt for Gl.Dalhøi:
Dennis Nielsen
Tlf: 23383353
Mail: fosterhome@jubii.dk 

Valgt for Grøftekanten:
Berhane Beyene Abraha
Tlf: 91678939
Mail: berhaneyam@gmail.com

Medarbejderrepræsentanter:

Gl Dalhøj:
Lissy Chortsen (supp. Kirsten Nielsen)
Tlf: 72578370
Mail: lissychortsen@gmail.com

Grøftekanten:
Lene Odgaard (supp. Trine Rødbro)
Tlf: 72 57 83 90
Mail: odg@jammerbugt.dk 

Afdelingsledere:

Gl. Dalhøj
Mette Fyllgraf
72578370
mfl@jammerbugt.dk

Grøftekanten:
Winnie svenningsen
72578392
wis@jammerbugt.dk 

Overordnet dagtilbudsleder for børnehaverne i Område Fjerritslev
Bodil Thomsen
Tlf: 41 91 10 38
Mail: bth@jammerbugt.dk

Kontakt

Bondegårdsbørnehaven Gl. Dalhøi

Svinkløvvej 1
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 83 70

bth@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder 
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder
Mette Fyllgraf
mfl@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Trine Bundgaard

Åbningstider

Mandag-torsdag: 
fra kl. 6.15 - 17.30

Fredag:
fra kl. 6.15 - 16.00

Her bor vi

Svinkløvvej 1  9690 Fjerritslev

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden