Forældrebestyrelse

Gl.Dalhøi har fælles ledelse og fælles bestyrelse med Grøftekantens vuggestue og børnehave

Forældrebestyrelsen

Det er bestyrelsens opgave, at varetage styrelsen af institutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat.
Forældrebestyrelsen består af 5 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældre til børn i institutionerne, samt 2 medarbejdere, valgt af personalet.
Overordnet dagtilbudsleder og afdelingsledere er faste repræsentanter.
2 forældrerepræsentanter er valgt fra hver børnehaveafdeling
1 forældrerepræsentant fra vuggestueafdelingen
1 medarbejderrepræsentant fra hver institution. 
Herudover vælges én forældresuppleant for hver afdeling, samt én personalesuppleant for hver institution.
Forældrebestyrelsen vælges for 2 år 
Forældre er altid velkommen til at henvende sig til bestyrelsen.

Forældrerepræsentanter

Valgt fra Grøftekanten:
Formand
Trine Nielsen

Valgt fra Gl Dalhøi:
Næstformand

Mariam S. Yaghi

Valgt for Grøftekanten:
Frans Larsen

Valgt fra Gl Dalhøi:
Pernille hallund Sørensen

Valgt fra Grøftekantenes vuggestue:
Pernille Juul Simonsen

Forældresuppleant:
Martin Nesgaard

Medarbejderrepræsentanter:

Gl Dalhøj:
Kirsten Krarup 
Tlf: 72578370

Grøftekanten:
Lene Odgaard 
Tlf: 72 57 83 90

Afdelingsledere:

Gl. Dalhøj
Mette Fyllgraf
72578370
mfl@jammerbugt.dk

Grøftekanten:
Winnie svenningsen
72578390
wis@jammerbugt.dk 

Overordnet dagtilbudsleder i Område Fjerritslev
Bodil Thomsen
Tlf: 41 91 10 38
Mail: bth@jammerbugt.dk

Kontakt

Bondegårdsbørnehaven Gl. Dalhøi

Svinkløvvej 1
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 83 70

bth@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder 
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder
Mette Fyllgraf
mfl@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Trine Nielsen

Åbningstider

åbningstider 

Mandag-torsdag: 
kl. 6.15 - 17.30

Fredag:
kl. 6.15 - 16.30

Her bor vi

Svinkløvvej 1  9690 Fjerritslev

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden