Kvalitetsnotat

Kvalitet i Jammerbugt Kommune på 0 - 6 års området.

Jammerbugt Kommune har opstillet 6 temaer, hvor det beskrives, hvad der kendetegner høj kvalitet i dagtilbud.

Tema 1: Læringsmiljø

Tema 2: Relationer mellem barn og den nære professionelle

Tema 3: Relationer mellem børn

Tema 4: Sprog

Tema 5: Overgange

Tema 6: Forældreinddragelse

Se hele Kvalitetsnotatet.

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden