Naturprojekt

I den kommende tid arbejder vi aktivt i naturen med et "Krible-krable projekt", bl.a. i samarbejde med byens anden børnehave Grøftekanten. Vi har fået midler fra Jammerbugt Kommunes Naturpulje.

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden