Værdier

Her kan du læse om vores værdier.

Vores mål er at skabe en institution, hvor der er rart at være. Et sted hvor barnets trivsel, udvikling,læring og dannelse er i centrum. 
Hvor dyrene og naturen bliver en naturlig del af dit barns hverdag.

Vi møder barnet dér, hvor det er i sin udvikling.

Vi bestræber os på et konstruktivt forældresamarbejde, hvor forældrene føler medansvar for institutionen og børnenes hverdag.

Derfor vil vi lægge vægt på:

  • At børnene udvikler forståelse for naturens sammenhæng, årstider, dyr og planter.
  • At de udvikler evnen og indsigt til at håndtere dyr.
  • At børn og forældre i en glad og varm atmosfære oplever børnehaven som en tryg ramme om deres dagligdag.
  • At personalet har ro og tid, så børnene oplever nærvær
  • At styrke det enkelte barns evne til at samarbejde i større og mindre grupper, og føler ansvar og fællesskab.
  • At styrke børnenes kreativitet og fantasi.
  • At lære børnene at respektere hinandens forskellighed, at det betyder noget hvordan vi omgås over for andre mennesker.
  • At børnene har et godt og aktivt forhold til nærmiljøet

Kontakt

Bondegårdsbørnehaven Gl. Dalhøi

Svinkløvvej 1
9690 Fjerritslev
Tlf.: 72 57 83 70

bth@jammerbugt.dk

Overordnet dagtilbudsleder 
Bodil Thomsen
bth@jammerbugt.dk
Tlf.: 41 91 10 38

Afdelingsleder
Mette Fyllgraf
mfl@jammerbugt.dk

Bestyrelsesformand
Trine Nielsen

Åbningstider

åbningstider 

Mandag-torsdag: 
kl. 6.15 - 17.30

Fredag:
kl. 6.15 - 16.30

Her bor vi

Svinkløvvej 1  9690 Fjerritslev

Nyheder .

Velkommen til hjemmesiden